Šváb americký

Šváb americký

Šváb je v zásadě nočním zvířetem, má hnědočervenou barvu a s hnědým štítem se žlutými okraji a se světlými skvrnami na křídlech. Samec od samice ani nymfa od dospělce se příliš neliší (pouze absencí křídel u nymfy). Dosahují velikosti 3,5-4 cm (bez tykadel).

Příprava na zásah

Celý byt důkladně uklidit - především zbavit se všech zbytků potravin a ostatní potraviny důsledně uskladnit. Ucpat pukliny ve zdech.

Jak zásah probíhá

Celoplošný postřik, jež je obvykle nutné jednou či dvakrát zopakovat, celá procedura tak obvykle zabere 4-6 týdnů.