Šváb australský

Šváb australský

Je zbarven hnědě až hnědočerveně se světlejšími místy na krytkách a štítu. Dorůstá do velikosti 4 cm. V ČR se naštěstí příliš nevyskytuje, zpravidla pouze ve sklenících.

 Příprava na zásah

Důkladný úklid a vyplnění puklin ve zdech.

Jak zásah probíhá

Na likvidaci používáme celoplošný postřik (většinou 2-3x).