Systémová ochrana

Potřebujete na základě zákona o ochraně veřejného zdraví ochránit své prostory (sklady, podniky...) před škůdci? Naše systémová ochrana je postavená na prevenci - pravidelném monitoringu objektu a dalších preventivních opatřeních. V případě výskytu škůdců je okamžitá likvidace samozřejmostí. Součástí Systémové ochrany je pochopitelně i náležitá dokumentace.